keenprofile

งานเยอะมากจนตั้งตัวไม่ติด แก้ปัญหาอย่างไรดี

ปริมาณงานที่เยอะ ความคาดหวังของทุกคนที่เยอะมากกว่าปริมาณงานอาจทำให้คุณเครียดจนสติแตกและคุณจะยิ่งเครียดขึ้นไปอีก

งานเยอะมากจนตั้งตัวไม่ติด แก้ปัญหาอย่างไรดี

ปริมาณงานที่เยอะ ความคาดหวังของทุกคนที่เยอะมากกว่าปริมาณงานอาจทำให้คุณเครียดจนสติแตก

และคุณจะยิ่งเครียดขึ้นไปอีก ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เลย เช่น ถ้าเป้าของคุณคือภายในไตรมาสนี้จะต้องปิดโปรเจคให้ได้ แต่ลูกค้าของคุณดูยึกยักไม่ยอมตัดสินใจ เพื่อนร่วมงานของคุณดูไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีโฟกัสในส่วนอื่นมากกว่าการที่จะมาช่วยทำให้เป้าของคุณสำเร็จ เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เจอเรื่องแบบนี้เข้าไป เป็นใคร ใครก็ท้อ และคงหมดแรงที่จะพยายามทำอะไรให้สำเร็จแน่นอน

ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาแบบนี้

สิ่งที่คุณต้องเร่งสร้างและทำให้เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน คือการวางตารางงานของคุณ To Do List และการเคารพตารางงานของคุณให้มากขึ้น

ลิสต์ลำดับการทำงานให้เรียบร้อย หลังจากนั้นปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้าต้องเสร็จวันที่ 1 ก็คือวันที่ 1 หรือถ้ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณไม่สามารถทำให้งานเสร็จได้ตามกำหนด คุณเองก็ควรมีแผนรองรับ ถ้างานส่วนนี้ไม่สามารถเริ่มได้ คุณสามารถเริ่มส่วนไหนได้อีกบ้าง เพื่อไม่ให้ทุกช่วงเวลาของคุณเสียเปล่า

ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่เคารพ To Do List หรือตารางงานที่เราสร้างขึ้นมา และนั่นทำให้สิ่งที่เราวาดฝันไว้มักไม่สามารถเป็นจริงได้ ดังนั้น ส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุด และความสำเร็จจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าคุณขาดความตั้งใจและเคารพเวลาของตัวคุณเอง

keenprofile