keenprofile

สมัครงานข้ามสายงานได้ ถ้าคุณ…

มีตำแหน่งงานที่อยากจะสมัครมาก ๆ แต่จบมาไม่ตรงสาย หรือว่าสายงานที่ทำมาชื่อไม่ตรงเป๊ะกับตำแหน่งที่ต้องการสมัคร หรือว่าจะเป็นเนื้องานที่ดูเฉี่ยว ๆ ว่าจะใช่ แต่ก็ไม่เชิง แต่ให้ตายเถอะยังไงก็อยากได้ตำแหน่งนี้ให้ได้ จะทำยังไงให้สมัครได้นะ

สมัครงานข้ามสายงานได้ ถ้าคุณ…

มีตำแหน่งงานที่อยากจะสมัครมาก ๆ แต่จบมาไม่ตรงสาย หรือว่าสายงานที่ทำมาชื่อไม่ตรงเป๊ะกับตำแหน่งที่ต้องการสมัคร หรือว่าจะเป็นเนื้องานที่ดูเฉี่ยว ๆ ว่าจะใช่ แต่ก็ไม่เชิง แต่ให้ตายเถอะยังไงก็อยากได้ตำแหน่งนี้ให้ได้ จะทำยังไงให้สมัครได้นะ

อย่างแรกสุด และด่านแรกสุด อยากจะได้ตำแหน่งนี้ก็ต้องทำให้ Recruiter หรือว่า HR เรียกคุณไปสัมภาษณ์ให้ได้ก่อน
ดังนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวคุณที่ใส่ลงใน Resume จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่คุณจะต้องปรับหรือพยายามสร้าง Story ให้มีความเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่คุณต้องการสมัคร

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสมัครตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด
คุณก็ต้องวิเคราะห์ต่อว่าตำแหน่งแบบนี้ต้องการคนแบบไหน อะไรคือสิ่งที่คนในตำแหน่งนั้น ๆ จำเป็นต้องมี
ถ้าเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด ก็จำเป็นที่จะต้องมี ความสามารถทางด้านใดบ้าง มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมหรือไม่ จำเป็นต้องเคยทำงานกับผู้บริหารระดับสูงหรือเปล่า

หลังจากรู้แล้วว่าอะไรคือคุณสมบัติที่คนตำแหน่งนี้ควรมี คุณก็ควรนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ประสบการณ์การทำงานของคุณนั้นสอดคล้องกับงานตำแหน่งนี้ให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรตกแต่งเรื่องราวของคุณใน Resume เกินจริง คุณควรคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยว่า หากคุณได้งานนี้แล้ว คุณจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่คุณจะต้องใช้ความสามารถที่คุณเขียนลงไปใน Resume เพราะฉะนั้น หากคุณทำไม่ได้ คุณก็ไม่ควรที่จะเขียนสิ่งเหล่านั้นลงไป

keenprofile