keenprofile

สร้าง Core Values อย่างไรให้สามารถนำไปขับเคลื่อนองค์กรได้จริง ไม่ใช่แค่ปรัชญาที่มีไว้ประดับองค์กร

Core Values หรือวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนโดยเฉพาะในบริษัทใหญ่ ๆ มากมายมักได้ยินอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่มักเป็นสิ่งที่แค่เข้ามาผ่านหูผ่านตาแล้วผ่านเลยไป จนมีใครหลาย ๆ คนมองว่า Core Values เป็นแค่เพียงปรัชญาที่มีไว้ประดับองค์กร แล้วมีวิธีการที่เป็นรูปธรรมจริง ๆ หรือไม่ที่จะทำให้ Core Value กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง

สร้าง Core Values อย่างไรให้สามารถนำไปขับเคลื่อนองค์กรได้จริง ไม่ใช่แค่ปรัชญาที่มีไว้ประดับองค์กร

Core Values หรือวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนโดยเฉพาะในบริษัทใหญ่ ๆ มากมายมักได้ยินอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่มักเป็นสิ่งที่แค่เข้ามาผ่านหูผ่านตาแล้วผ่านเลยไป จนมีใครหลาย ๆ คนมองว่า Core Values เป็นแค่เพียงปรัชญาที่มีไว้ประดับองค์กร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น แล้วมีวิธีการที่เป็นรูปธรรมจริง ๆ หรือไม่ที่จะทำให้ Core Value กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า Core Values ที่บริษัทต่าง ๆ มีสามารถนำไปใช้ได้จริงกับคนในองค์กรหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่แนวความคิดและปรัชญาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้นำบริษัทในช่วงเวลานั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งจริง ๆ แล้วบริษัทมากมายก็พยายามผลักดัน Core Values ให้เกิดขึ้นจริง บางบริษัทถึงขั้นบังคับให้พนักงานสามารถท่องจำ Core Values และความหมายย่อยต่าง ๆ แต่สุดท้ายพฤติกรรมรวมถึงวิธีคิดของพนักงานก็ไม่เป็นไปตาม Core Values ที่ถูกออกแบบมา คำถามคืออะไรเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถผลักดัน Core Values ให้นำไปใช้ได้จริง รวมถึงอะไรคือปัจจัยสำคัญที่บริษัทจะสามารถนำ Core Value ไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมจริง

จากประสบการณ์ที่ผมมีโอกาสได้ร่วมงานและให้คำปรึกษากับบริษัทหลากหลายอุตสาหกรรมผมพบว่าปัญหาหลัก ๆ ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันโดยสามารถสรุปเป็นภาพรวมดังนี้

1. Core Values ถูกสร้างโดยพยายามแค่ให้ฟังดูดีมีระดับแต่ไม่ได้สอดคล้องหรือสนับสนุน Vision/Mission ของบริษัทที่จะมุ่งไปเลย

จริง ๆ แล้วเมื่อพูดถึงปัญหานี้หลายบริษัทอาจมีปัญหาตั้งแต่ไม่ความชัดเจนในเรื่อง Vision/Mission ที่แท้จริงเลยด้วยซ้ำ อันนี้เป็นปัญหา Insight ในเชิงกลยุทธ์ที่ HR หลาย ๆ คนอาจไม่ทราบ บังเอิญผมมีโอกาสทำงานทั้งในฝ่าย HRD/HROD/HRBP, Strategy, และ Technology ผมจึงมีโอกาสเห็นหลากหลายบริษัทที่ผู้นำระดับไม่มีความชัดเจนในเรื่องทิศทางและ Market Positioning ของตัวเอง บางบริษัทยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังเล่นอยู่ ณ จุดไหนของตลาด ไม่แปลกที่พอพูดถึงทิศทางในอีก 5-10 ปีข้างหน้าจึงไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ดังนั้นพอบริษัทลักษณะนี้ต้องสร้าง Core Values เพื่อขับเคลื่อนทิศทางธุรกิจจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วัฒนธรรมองค์กรที่ได้จะไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะสังเกตุเห็นว่าหลาย ๆ บริษัทจะมี Core Values ที่ดูอาจฟังดูเก๋ไก๋มีระดับแต่ไม่ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้จริง

วิธีแก้ไข: ต้องจำจุดประสงค์ของการมี Core Values ให้แม่นครับว่าจริง ๆ แล้ว Core Values เป็นวิธีคิดและพฤติกรรมที่คาดหวังที่มีต่อพนักงานเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสนับสนุนทิศทางที่บริษัทวางไว้ ซึ่งหมายความว่าสิ่งแรกที่ต้องมีคือ Vision/Mission/Direction ของบริษัทที่ชัดเจน แล้วออกแบบ Core Values ที่สนับสนุนทิศทางนั้นได้อย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการในไปใช้ได้จริงกว่ามากการออกแบบ Core Values ให้ฟังดูสวยหรู

2. พฤติกรรมที่อยู่ใน Core Values เป็นพฤติกรรมขั้นพื้นฐานที่ไม่สามารถสร้างความแตกต่างเชิงทิศทาง

ถ้าถามว่าพฤติกรรมขั้นพื้นฐานคืออะไร ยกตัวอย่าง Classic Case ที่เห็นบ่อย เช่น ความซื่อสัตย์ ทีมเวิร์ค ความเป็นผู้นำ ฯลฯ พูดง่าย ๆ คือสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าองค์กรไหนเมื่อพนักงานเข้าไปก็ควรจะทำอยู่แล้วโดยไม่ต้องมาทำเป็น Core Values แต่อย่างใด

วิธีแก้ไข: จำไว้ว่า Core Values คือกลยุทธ์ลักษณะหนึ่งที่ผมเรียกว่า Strategic Behaviors/Attitudes ซึ่งหลักสำคัญของการสร้างกลยุทธ์คือการเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งที่ให้ความสำคัญนั้นจะต้องมีความสำคัญหรือความได้เปรียบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อ Objective/Direction ที่กำลังมุ่งไป ให้นึกไว้เสมอว่าถ้าบริษัทจะต้องวิ่งไปพุ่งชนเป้าหมายที่วางไว้ก่อนคู่แข่ง พฤติกรรมมวลรวมอะไรที่จะสร้างความได้เปรียบดังกล่าวให้กับการแข่งขันนี้

3. การออกแบบ Core Values แค่ในระดับปรัชญาหรือไม่ก็แค่พฤติกรรมในระดับภาพรวม

อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นบ่อยมาก ๆ เรียกได้ว่า 90% ของบริษัท ณ ปัจจุบันกำลังประสบปัญหานี้อยู่ โดย Core Values ที่มีเป็นแค่ความหมายที่ให้ท่องจำ หรือไม่ก็มีพฤติกรรมตัวอย่างแต่พฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างลงลึกเพื่อให้พนักงานแต่ละคนเห็นภาพที่จะสามารถในไปใช้จริงในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมจองระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยู่ สุดท้าย Core Values จึงกลายเป็นแค่ปรัชญา เพราะจริง ๆ แล้วก็ถูกออกแบบมาแค่ในระดับปรัชญาจริง ๆ

วิธีแก้ไข: เวลาที่ KEEN PROFILE เราพัฒนา Core Values ให้บริษัทต่าง ๆ เราจะมี Framework ที่เราเรียกว่า KEEN Core Values ซึ่งเป็น Methodology ที่มีมุมมองว่าการออกแบบและพัฒนา Core Values ไม่ใช่เพียงแค่ออกแบบปรัชญาและวิธีคิด แต่คือการออกแบบ End-to-End System & Strategic Behaviors ที่จะช่วยบริษัทให้ขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังจากที่เราได้ความชัดเจนในเรื่องทิศทางแล้ว เราจะสร้าง Core Values ให้ลงไปถึงระดับทักษะเชิงพฤติกรรม (Behavior Skillsets) ซึ่งเราจะออกแบบพฤติกรรมที่คาดหวังพร้อมพฤติกรรมตัวอย่างลงไปถึงระดับหน่วยงาน (Departments) และแยกตามระดับความรับผิดชอบ (Job Grades) ซึ่งการที่จะสร้างพฤติกรรมตัวอย่างของแต่ระดับความรับผิดชอบได้นั้นทาง KEEN PROFILE มี Framework เฉพาะที่ไว้ใช้ออกแบบพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเราต้องเชื่อมโยง KEEN Core Values ที่ได้เข้ากับระบบการประเมิน KEEN PMS and KEEN T-Shape Competencies เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนวิธีคิดและพฤติกรรมดังกล่าวผ่านระบบการประเมินและการโค้ชอย่างเป็นรูปธรรม

ผมหวังว่าบทความนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ  HRD/HROD/HRBP ที่มีส่วนในการผลักดัน Core Values ให้เกิดขึ้นจริงนะครับ

TZ Thanazit Kittisangsuwan
CEO & Founder of KEEN PROFILE

keenprofile