keenprofile

สร้าง Positive Team Collaboration ด้วย KEEN Career Finder

เจาะลึกอัจฉริยภาพ ประเภทของงานที่ชอบ ไปจนถึงสไตล์และวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละบุคคลในทีมของคุณ ให้ทีมของคุณแข็งแกร่งเรื่องงานและสามารถอยู่ร่วมกันแบบ Positive

สร้าง Positive Team Collaboration ด้วย KEEN Career Finder

เจาะลึกอัจฉริยภาพ ประเภทของงานที่ชอบ ไปจนถึงสไตล์และวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละบุคคลในทีมของคุณ ให้ทีมของคุณแข็งแกร่งเรื่องงานและสามารถอยู่ร่วมกันแบบ Positive

หากจะสร้างทีมให้แข็งแกร่งหรือที่เรียกกันว่าทีมที่เต็มไปด้วยความร่วมไม้ร่วมมือ (Collaboration) จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง 3 ส่วนต่อไปนี้

1. ทักษะความสามารถ

ถ้าจะสร้างทีมที่แข็งแกร่ง เกณฑ์ในการสร้างทีมลำดับต้น ๆ ที่ทุกคนนึกถึงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของทักษะความสามารถของคนในทีม นอกจาก ทักษะความสามารถที่ต้องเก่งและโดดเด่นแล้วความหลากหลายทางด้านทักษะความสามารถก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกัน การรอบรู้และรู้ครบของคนในทีมจะทำให้ทีมมองได้รอบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

2. วัฒนธรรมการทำงาน

ใคร ๆ ก็อยากทำงานในที่ที่ตัวเองรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน อยู่กับคนในทีมแล้วไม่อึดอัด วัฒนธรรมของการทำงานที่เหมือนกันจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงและไม่สามารถละเลยได้

3. เป้าหมายร่วมของคนในทีม

นอกจากทักษะความสามารถของคนในทีมและวัฒนธรรมการทำงานที่คล้ายคลึงกันแล้ว เป้าหมายร่วมที่เหมือนกันก็เป็นส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ควรนำมาประกอบการพิจารณาในสร้างทีม เช่น ทีมที่ต้องการสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม ถ้าคนที่มาร่วมทีมไม่ได้รู้สึกร่วมไปกับเป้าหมายนี้ การทำงานไปวัน ๆ โดยไม่รู้สึกถึงคุณค่าในงานที่ทำหรือเป้าหมายก็จะทำให้ผู้ร่วมทีมคนนั้นทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพหรือกลายเป็นบุคคลที่ไม่เกิดความผูกพันกับทีมไปในที่สุด ความเข้มข้นของเป้าหมายร่วมก่อนและหลังการร่วมทีมในแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไป การคอยหมั่นสร้างความสมดุลในส่วนนี้ของทุกคนในทีมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

เพื่อให้การสร้างทีมเริ่มต้นได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ KEEN Career Finder เครื่องมือการวัดอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคลของ KEEN Profile ที่สามารถเจาะลึกอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงรูปแบบประเภทงานที่ชอบ ไปจนถึงสไตล์และวัฒนธรรมการทำงานของทีมที่เหมาะกับคน ๆ นั้นได้

KEEN Career Finder ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. Working Geniuses– ผลที่ได้จากส่วนนี้จะสามารถระบุอัจฉริยภาพที่โดดเด่นของแต่ละบุคคล ทำให้รู้ได้ว่าคน ๆ นี้ มีสิ่งที่ทำได้ดีคืออะไรและมีอะไรที่เขาชอบทำเป็นพิเศษบ้าง

2. Working Traits – ผลที่ได้ในส่วนนี้สามารถบอกได้ว่าคน ๆ นี้เหมาะที่จะนำอัจฉริยภาพในการทำงานไปทำงานประเภทใด

3. Working Philosophies – ส่วนสุดท้ายของ KEEN Career Finder ที่สามารถระบุวัฒนธรรมการทำงานที่เหมาะกับปรัชญาและสไตล์การทำงานของแต่ละคนได้

เมื่อรู้ทั้งอัจฉริยภาพ ความชอบในประเภทของงานและสไตล์วัฒนธรรมการทำงานของแต่ละคน จะทำให้การจัดทีมกลายเป็นเรื่องที่ง่าย รวมถึงได้คนที่มีศักยภาพที่ตรงกับงาน มีความชอบในสายงานนั้น ๆ รวมถึงมีสไตล์การทำงานที่เหมาะกับทีม ซึ่งหากมีการจัดวางแผนเลือกคนเข้าในทีมอย่างรอบคอบแล้ว ปัญหาของความขัดแย้งในทีมหรืออัตราการลาออกของทีมก็จะลดน้อยลง ทำให้ทุกวันที่ทุกคนมาทำงานเป็นมากกว่าแค่การทำงานตามหน้าที่ แต่เป็นการทำงานในแบบที่ตัวเองชอบและสามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและทีมได้ เรียกว่าแต่ละคนก็มีโอกาสพัฒนาตัวเองในแบบที่ชอบเพื่อสร้างเส้นทางเติบโตในสายงานของตนเอง ทีมเองก็มีคนที่พร้อมจะทำงานเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งและสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยพลังบวกไปด้วยกันได้

keenprofile