keenprofile

สัมมนา EFFECTIVE DESIGN THINKING IN ACTION

Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ประกอบด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงธุรกิจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยหัวใจสำคัญคือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สัมมนา EFFECTIVE DESIGN THINKING IN ACTION

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง พนักงานบริษัท หรือ ข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ (Staff – White Collar),ผู้ประกอบการ (Owner, C-Levels),บุคคลทั่วไปที่สนใจ (General Publics)

พนักงานบริษัท หรือ ข้าราชการ
(Staff – White Collar)

หัวหน้าทีม
(Team Leads, Management Levels)

ผู้ประกอบการ
(Owner, C-Levels)

บุคคลทั่วไปที่สนใจ
(General Publics)

เนื้อหาหลักใน Workshop นี้

Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ประกอบด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงธุรกิจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยหัวใจสำคัญคือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ DESIGN THINKING?

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่า ความแตกต่าง เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ตลอดจนการครองใจลูกค้าได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered)

หัวข้อ Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ประกอบด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงธุรกิจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยหัวใจสำคัญคือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Human-Centered Design) ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากลูกค้าโดยวิธีการต่างๆ และนำมาระดมความคิดเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

สิ่งที่คุณจะได้จาก Workshop นี้

การบรรยายตลอด 12 ชั่วโมงนี้ จะช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ไปประยุกต์ใช้กับงานให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

 • สามารถเข้ารับวุฒิบัตรจากโครงการได้เมื่อมีส่วนร่วมในโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 80% (ร้อยละแปดสิบ) ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมด
 • Adults Learning & Practical Approach เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
 • Workshop and Active Based Learning มีการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่าน Assignment Case, Gamification, Activities ในสัดส่วนการเรียนรู้แบบ Global Firm Strategy คือ
  • เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 70%
  • เรียนรู้ผ่านการเข้ารับคำปรึกษา 20%
  • เรียนรู้ผ่าน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 10%
 • ทุกกิจกรรมในโครงการนี้ ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุม Covid-19

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ช่องทาง

โทร. 091-358-8678

Email: [email protected]

Line Group: https://lin.ee/5K7ikvz

Summary:

 • Type: Seminar
 • #Round 1 (EVENT ENDED)
  • Date: Thu, Jul 21, 2022
  • Time: 9:00 am - 4:00 pm
  • Duration: 6.00 hrs
 • #Round 2 (EVENT ENDED)
  • Date: Fri, Jul 22, 2022
  • Time: 9:00 am - 4:00 pm
  • Duration: 6.00 hrs
 • *Live All 2 Round มีเนื้อหาเหมือนกัน

Speakers:

Thanazit Kittisangsuwan

Business Strategy and Tech-Business Solution

Patcharapol Chanurai

Senior HROD Consulting Manager

Location:

 1. โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Tentative)204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง, 10320 กรุงเทพฯ
 2. โรงแรม S31 สุขุมวิท (Tentative)545 สุขุมวิท31 คลองเตยเหนือ วัฒนา, 10110 กรุงเทพฯ

**ทางโครงการจะดำเนินการแจ้งยืนยันสถานที่อีกครั้งกับทุกท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันจัดอบรม**

 

Summary:

 • Type: Seminar
 • #Round 1 (EVENT ENDED)
  • Date: Thu, Jul 21, 2022
  • Time: 9:00 am - 4:00 pm
  • Duration: 6.00 hrs
 • #Round 2 (EVENT ENDED)
  • Date: Fri, Jul 22, 2022
  • Time: 9:00 am - 4:00 pm
  • Duration: 6.00 hrs
 • *Live All 2 Round มีเนื้อหาเหมือนกัน

Speakers:

Thanazit Kittisangsuwan

Business Strategy and Tech-Business Solution

Patcharapol Chanurai

Senior HROD Consulting Manager

Location:

 1. โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Tentative)204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง, 10320 กรุงเทพฯ
 2. โรงแรม S31 สุขุมวิท (Tentative)545 สุขุมวิท31 คลองเตยเหนือ วัฒนา, 10110 กรุงเทพฯ

**ทางโครงการจะดำเนินการแจ้งยืนยันสถานที่อีกครั้งกับทุกท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันจัดอบรม**

 

keenprofile