keenprofile

บริษัท คีนโปรไฟล์ ร่วมกับ บริษัท บ๊อบส์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม

บริษัท คีนโปรไฟล์ ร่วมกับ บริษัท บ๊อบส์ท (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่บ้านรื่นสุข นครนายก พร้อมร่วมกันปลูกป่าที่เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

บริษัท คีนโปรไฟล์ ร่วมกับ บริษัท บ๊อบส์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม

บริษัท คีนโปรไฟล์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมกับ บริษัท บ๊อบส์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้พิการทางสายตา ณ บ้านรื่นสุข จังหวัดนครนายก และกิจกรรมปลูกป่า “ยิงเมล็ดพันธุ์เขื่อนขุนด่านปราการชล”

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทีมงานมืออาชีพจาก คีนโปรไฟล์ ได้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานที่ ออกแบบกิจกรรม และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของโครงการ เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการทางสายตา ไปจนถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมปลูกป่า

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในบริษัท บ๊อบส์ท (ไทยแลนด์) ด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว

คีนโปรไฟล์ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมไทยในครั้งนี้ และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกับ บริษัท บ๊อบส์ท (ไทยแลนด์) ในโอกาสต่อๆ ไป เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป

keenprofile